Tầm nhìn- Sứ mệnh

TẦM NHÌN
“Toàn bộ lãnh đạo và nhân viên luôn nỗ lực để đưa Fomex thành doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm”
SỨ MỆNH
“Fomex group cung cấp sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng theo tiêu chuẩn cao nhất và luôn hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp của cán bộ công ty”